Naše služby

Základní službou poskytovanou našim klientům je statutární audit účetnictví a účetních závěrek konsolidovaných i nekonsolidovaných.

Nosným prvkem naší činnosti je auditorská činnost. Provádíme audit:

 • obchodních společností
 • měst, obcí a neziskových organizací
 • finančních institucí
 • grantových schémat
 • projektů a programů financovaných z prostředků státního rozpočtu, UE, a světové banky
 • forenzní
 • personální.

Nedílnou součástí poskytovaného servisu je činnost znaleckého ústavu. Oceňujeme v oboru ekonomika:

 • oceňování podniku a jeho částí
 • oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů
 • oceňování finančního a nehmotného majetku
 • oceňování pohledávek
 • oceňování nemovitého majetku
 • účetnictví a inventarizace
 • finanční expertiza.

Mezi další služby, které nabízíme patří:

 • účetní a daňové poradenství
 • ekonomické poradenství
 • investiční poradenství a převody majetku
 • finanční analýzy
 • risk management
 • finanční poradenství (restrukturalizace a optimalizace financování podniků, poradenství v oblasti produktů peněžního a kapitálového trhu)

 

Nekompromisní součástí poskytovaných služeb je individuální péče o klienty spojená se snahou předcházet možným problémům klientů. Vždy hledáme řešení, které klientům přináší prospěch.

Kontakt

BENE FACTUM a.s.
Kodaňská 1441/46
Praha 10
100 10
+420234064558
279 22 677
DIČ CZ27922677