Výroční zprávy o průhlednosti

Vydané v souladu s platným zněním § 43 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech.

Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2017 nebyla vydána, společnost BENE FACTUM a.s. neprováděla audit u žádného subjektu veřejného zájmu. 

Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2016 nebyla vydána, společnost BENE FACTUM a.s. neprováděla audit u žádného subjektu veřejného zájmu. 

Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2015 nebyla vydána, společnost BENE FACTUM a.s. neprováděla audit u žádného subjektu veřejného zájmu. 

Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2014 nebyla vydána, společnost BENE FACTUM a.s. neprováděla audit u žádného subjektu veřejného zájmu.

Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2013 nebyla vydána, společnost BENE FACTUM a.s. neprováděla audit u žádného subjektu veřejného zájmu. 

Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2012

Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2011

Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2010

Výroční zpráva o průhlednosti za rok 2009

 

Kontakt

BENE FACTUM a.s.
Kodaňská 1441/46
Praha 10
100 10
+420234064558
279 22 677
DIČ CZ27922677